Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r8430575276508,BOGDANSKI.html
2022-11-28, 06:53

Posterunkowy PP
Jan BOGDAŃSKI


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

1912

CV wojskowe

Do policji przyjęty 1 V 1937 jako kandydat kontraktowy na szeregowego Z przydziałem do Komp. „F” Rez. PP we Lwowie 1 VI 1938 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Skierowany do woj. poznańskiego

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/5 (28), 4982

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony