Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r8438734954,CEL.html
23.05.2024, 08:38

Posterunkowy PP
Jan CEL


Imiona rodziców

Stanisław,

Data urodzenia

1913

CV wojskowe

Do policji przyjęty 12 VI 1937 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Komp. .G. Rez. PP w Jaworznie pow. chrzanowski 1 VIII 1938 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. białostockiego tam nadal pełnił służbę we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/1 (76), 5545

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony