Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r847392922274,TYCZYNSKI.html
2022-06-29, 18:57

Posterunkowy PP
Andrzej TYCZYŃSKI


Imiona rodziców

Andrzej,

Data urodzenia

29 XI 1895

CV wojskowe

Do policji przyjęty 16 I 1925 do Komendy Woj. w Łucku 20 II 1933 z woj. wołyńskiego przeniesiony do woj. poznańskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę w Kępnie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/5 (97), 4909

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony