Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r84742494215906,MOSKOWITYN.html
2023-06-01, 11:00

Kapitan
Michał MOSKOWITYN


Imiona rodziców

Ignacy, Kazimiera Gądkowska

Data urodzenia

29 IX 1895

Miejsce urodzenia

Terlany pow. Gródek Jagiell.

Działalność do 1918 r.

Uczestnik I wojny światowej

CV wojskowe

W WP od 1920 : intendenturze OG Pomorze Od 1926 w 22 Baon KOP 39 Pułk Piechoty jako płatnik

Życiorys cywilny

Student Akademia Handlowa w Krakowie.

Małżonka i dzieci

Stefania Wąs
Adam Zofia

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 035/4 16 IV 1940 AM 3347

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 1769/89/3559 MiD WIH

Opcje strony