Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r84866261,BONDAROWICZ.html
14.04.2024, 16:57

Podporucznik piech. rezerwy
Wincenty BONDAROWICZ


Imiona rodziców

Konstanty, Anna

Data urodzenia

12 XII 1908

Miejsce urodzenia

Hołuby pow. wołożyński

Życiorys cywilny

Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Wilnie (1928) BPRPiech. nr 5 (1930) Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 I 1934 Przydzielony do 77 pp, w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako dca plut. W 1939 w 6 pp Leg. Nauczyciel Szkoły Powszechnej w Krewie, pow. oszmiański

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 127(227); MKat., 1936/A, Zbiór rel. i opr.; Nasi najbliżsi

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony