Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r853550665295,KRESINSKI.html
28.05.2024, 12:36

Przodownik PP
Stanisław KRESIŃSKI


Imiona rodziców

Antoni, Filipina Włodarska

Data urodzenia

31 X 1895

Miejsce urodzenia

Białaczów

CV wojskowe

W I wojnie w armii rosyjskiej Dowborczyk Uczestnik wojny 1920 W policji od 1921 Do 29 X 1937 pełnił służbę na stanowisku komendanta Post. w Gielniowie pow. opoczyński, skąd przeniesiony został do I Komis. w Radomiu Tam też we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/3 (54), 5687

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony