Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r8540240723,DOWBIECKI.html
2023-03-31, 03:19

Podporucznik
Edward DOWBIECKI


Imiona rodziców

Michał,

Data urodzenia

1910

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1050; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony