Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r8545658473033,STANKIEWICZ.html
22.02.2024, 23:22

Podporucznik piech. rezerwy
Bronisław STANKIEWICZ


Imiona rodziców

Bolesław, Anna Romanowska

Data urodzenia

3 XII 1911

Miejsce urodzenia

Bezdany pow. wileńskotrocki

Życiorys cywilny

SPRPiech. (1934) Technik, Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie Podczas ćwiczeń rezerwy dca plut. ppanc Przydzielony do 6 pp Leg.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3020; CAW, Ap 7123; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony