Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r8612319450155,SADOWSKI.html
16.04.2024, 15:37

Starszy posterunkowy PP
Józef SADOWSKI


Imiona rodziców

Jan, Agata

Data urodzenia

1897

CV wojskowe

Ostatnio służbę pełnił w policji woj. kieleckiego m.in. w pow. miechowskim na Posterunku w: Brzesku Nowym (do 25 V 1934) Igołomii (do 2 VIII 1936) Niwce pow. będziński (do 10 VIII 1937) Ponownie w pow. miechowskim w Książu Wielkim (do 2 X 1937) Następnie w Słomnikach 25 III 1939 przeniesiony na Posterunek w Książu Wielkim Starszy posterunkowy mian. 1 II 1935

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/5 (73), 4483

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony