Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r86632,BAK.html
23.04.2024, 15:25

Podporucznik rezerwy
Franciszek BĄK


Imiona rodziców

Walenty, Katarzyna

Data urodzenia

21 X 1914

Miejsce urodzenia

Dąbrówka Infułacka pow. tarnowski

CV wojskowe

Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty w 22 Pułk Piechoty Przydział: 16 Pułk Piechoty

Życiorys cywilny

Seminarium Nauczycielskie im. Jędrzeja Śniadeckiego w Tarnowie (1936) Prawdopodobnie uczył w miejscowej szkole Mieszkał w Mościcach, pow. tarnowski

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 025/2 9 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 8259 MiD WIH

Opcje strony