Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r8737542,PIWOWARCZYK.html
2022-10-02, 17:42

Kapitan
Stanisław PIWOWARCZYK


Imiona rodziców

Jan, Maria Kut

Data urodzenia

3 III 1894

Miejsce urodzenia

Wrzępnia pow. bocheński

CV wojskowe

Uczestnik I wojny światowej. W WP od 1918. Był oficerem rachunkowym w MSWojsk., sekretarzem Wojsk. Sądu Rej. w Katowicach, oficerem mob. w 3 Baon telegraf. Kapitan od 19 III 1939.

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Franciszka Gloger

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 035/4 16 IV 1940 RO 1932 AM 665

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, Odrz. 2 IV 1936 MiD WIH

Opcje strony