Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r8820013791760,PASTUSZKA.html
23.02.2024, 02:02

Starszy przodownik PWŚl.
Karol PASTUSZKA


Imiona rodziców

Stanisław, Katarzyna

Data urodzenia

1 IX 1895

Miejsce urodzenia

Haleńsk

CV wojskowe

Uczestnik powstań śląskich W PWŚl. od 18 VI 1922 Służbę pełnił w Komisariace Hajduki Wielkie pow. świętochłowicki Na Post. Konnym w Chorzowie pow. katowicki 11 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego Od 21 XII 1938 na Posterunku Konnym w Orłowej

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/2 (5), 3371

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony