Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r887860086,GADOMSKI.html
25.05.2024, 03:52

Kapitan br. panc.
Bohdan GADOMSKI


Imiona rodziców

Jan, Celina

Data urodzenia

18 X 1906

Miejsce urodzenia

Humań

Życiorys cywilny

Korpus Kadetów OSArt. Ukończył również kurs w CWŁącz. W 1929 przydzielony do 9 pap Przeniesiony w 1932 do 3 p. panc. jako dca plut. Od 1934 w 6 baonie panc. jako instruktor Następnie dca plut. łącz. Adiutant baonu Dca komp. szkolnej Przeniesiony 19 V 1939 do 2 baonu panc. Podczas kampanii wrześniowej dca 111 samodzielnej komp. czołgów lekkich

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 724; CAW, Ap 17, Zespół akt Biura Personalnego MSWojsk. 612/118; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony