Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r902524350,SIENICKI.html
2023-03-26, 03:53

Podporucznik piech. rezerwy
Stanisław SIENICKI


Imiona rodziców

Feliks, Karolina Piętka

Data urodzenia

4 X 1904

Miejsce urodzenia

Gręski pow. wysokomazowiecki

Życiorys cywilny

Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne w Ostrowi Maz. (1925) BPRPiech. nr 5 (1930) Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 I 1934 Przydzielony do 42 pp, w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako dca plut. km. Mierniczy Zamieszkały w Grodnie

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3003; MKat., 3076/A; T. Mikulski, Biogramy jeńców..

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony