Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r920813328064,MIGDAL.html
22.04.2024, 01:32

Podporucznik piech. rezerwy
Karol Józef MIGDAŁ


Imiona rodziców

Jan, Teresa Wisner

Data urodzenia

7 VIII 1913

Miejsce urodzenia

Stare Bielsko pow. bielski

Życiorys cywilny

Państwowa Szkoła Przemysłowa w Bielsku (1932) Dywizyjny kurs pchor. rezerwy piech. 21 DPGór. (1935–1936) W latach 1937 i 1938/1939 odbył ćwiczenia rezerwy w 3 p. podh Mianowany Podporucznik rezerwy ze starsz. 1 I 1938 Mechanik samochodowy

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2215; CAW, Ap 6854; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony