Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r9230250,HLAWICZKA.html
18.05.2024, 21:50

Starszy przodownik PP
Adam HŁAWICZKA


Imiona rodziców

Jan, Maria Kożdoń

Data urodzenia

21 XI 1882

Miejsce urodzenia

Kojkowice

CV wojskowe

Od 15 I 1907 do 31 X 1918 w Krajowej Kdzie żand. we Lwowie, komendant Posterunku Od 1 VI 1919 w żand. polowej, komendant Posterunku, st. wachm., skąd od 1 V 1920 automatycznie przeszedł do policji. Służbę pełnił w pow. buczackim . komendant Posterunku w: Monasterzyskach (od 3 V 1920), Jazłowcu (od 1 VII 1921), Buczaczu (od 1 IX 1923), ponownie w Jazłowcu (od 10 I 1924). Od 13 XI 1924 w Komendzie Powiatowej w Buczaczu jako prac. kanc., od 1 IV 1925 w Komendzie Powiatowej w Przemyślanach. Od 1 I 1928 w Komendzie Powiatowej w Kamionce Strumiłowej Początkowo zastępca Komendanta Pow., od 15 XII 1938 sekretarz Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (72), 1305

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony