Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r927044,JACKOWSKI.html
27.02.2024, 11:53

Przodownik PP
Aleksander JACKOWSKI


Imiona rodziców

Antoni,

Data urodzenia

1899

CV wojskowe

Służbę pełnił m.in. w pow. wołożyńskim na Posterunku w Iwieńcu, skąd 5 III 1936 przeniesiony został na Posterunku w Wołożynie na stanowisko zcy komendanta. Od lutego 1939 służył na Posterunku w Juraciszkach na stanowisku komendanta Tam też we wrześniu 1939 Przodownik mian. 1 IV 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/2 (22), 7708/6078

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony