Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r9396826,GALOSZ.html
2022-06-27, 07:43

Starszy posterunkowy PP
Jan GAŁOSZ


Imiona rodziców

Jan, Marianna Fabia

Data urodzenia

2 VIII 1897

Miejsce urodzenia

Czaciec

CV wojskowe

Od 7 X 1914 w Legionach Polskich Internowany Następnie w PKP W WP od 4 XI 1918 do 14 VI 1921 Uczestnik obrony Lwowa W policji od 16 VII 1923 Najpierw służbę pełnił w Lublinie, potem w woj. wołyńskim, Początkowo w pow. sarneńskim . co najmniej od 1926 do 1928 na Posterunku w Rafałówce, w 1932 na Posterunku w Dąbrowicy We wrześniu 1939 na Posterunku w Mielnicy pow. kowelski Starszy posterunkowy mian. 16 VII 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/2 (83), 1071

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony