Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r942559,PIKULSKI.html
2022-10-04, 06:39

Podporucznik rezerwy
Aleksander PIKULSKI


Imiona rodziców

Edward, Józefa Leskowska

Data urodzenia

12 XII 1909

Miejsce urodzenia

Wilczycach pow. sandomierski

CV wojskowe

Student Wydziału Weterynaryjnego UW. W l. 1930–1931 słuchacz SPRArt. Podporucznik mianowany od 1 I 1933, przydzielony do 2 pal Leg.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 032/4 14 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 5125 MiD WIH

Opcje strony