Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r9526230325675,JAKUBIAK.html
2022-07-01, 18:59

Podpułkownik w st. sp.
Bolesław JAKUBIAK


Imiona rodziców

Wacław, Rozalia Piotrowska

Data urodzenia

4 III 1891

Miejsce urodzenia

Radzików pow. płoński

Działalność do 1918 r.

W l. 1914–1918 żołnierz 5 pp Leg.

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 Służył w 6 baonie telegraf., był szefem łącz. w 13 DP, skąd przeniesiony w st. sp.

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Elżbieta Gajkowska
Jerzy Lech Sławomir

Obóz jeniecki

Lista wywozowa

L.W. 022/3 9 IV 1940 AM 1245

Miejsce śmierci

Informacje archiwalne

CAW, VM 10611277, VM 372831 MiD WIH

Opcje strony