Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r95894,JANOCHA.html
2022-07-01, 19:19

Kapitan
Stanisław Michał JANOCHA


Imiona rodziców

Wojciech, Józefa Woźniak

Data urodzenia

10 IX 1895

Miejsce urodzenia

Turaszówka pow. krośnieński

Działalność do 1918 r.

Uczestnik I wojny światowej Żołnierz armii gen. Hallera

CV wojskowe

W 1920 służył w 3 kompanii telegraf. Następnie w 2 p. łącz. Od 1933 w sztabie OK III W 1939 w dtwie Armii „Poznań”

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Aniela Małańczak
Władysław

Obóz jeniecki

Lista wywozowa

L.W. 029/1 IV 1940 AM 1813

Miejsce śmierci

Informacje archiwalne

CAW, AP 4294, 1261, 5713 MiD WIH

Opcje strony