Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r9662471137120,OSLIZLOK.html
18.04.2024, 19:56

St. Posterunkowy PWŚl.
Karol OŚLIŹLOK


Imiona rodziców

Tomasz, Barbara Schypull

Data urodzenia

29 XII 1891

Miejsce urodzenia

Marklowice Górne

CV wojskowe

Komendant POW GŚl. w rodzinnej miejscowości od 15 I 1919 do 30 VI 1921 Uczestnik powstań śląskich Od 7 VII 1921 do 30 VI 1922 w SGmin. Następnie w PWŚl. Służył w Komisariace: Łagiewniki pow. świętochłowicki (do 28 II 1923) Rybnik (do 14 VIII 1923) W pow. rybnickim na Posterunkach: Wodzisław (do 2 VIII 1925), Niedobczyce (do 7 V 1935), następnie Wilcza Dolna Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/3 (84), 1493

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony