Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r972182481,NIEWIAROWSKI.html
2023-06-01, 10:42

Posterunkowy PP
Wincenty NIEWIAROWSKI


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

1898

CV wojskowe

Przez wiele lat – także we wrześniu 1939 – służbę pełnił w policji pow. baranowickiego

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/4 (41), 6997

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony