Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r97935592709934,PATOCZKA.html
2022-06-27, 02:02

Major int. st. sp.
Ottokar Wilhelm PATOCZKA


Imiona rodziców

Wincent, Wilhelmina Reichel

Data urodzenia

4 XII 1885

Miejsce urodzenia

Kraków

Życiorys cywilny

W latach 1906–1918 w armii austriackiej W WP od 1918 Służył w PKU Kraków i DOGen. Kraków Uczestnik wojny 1919–1921 Po wojnie pełnił służbę w Szefostwie Int. DOK V, PKU Sosnowiec, PKU Kraków Po przeniesieniu w stan spoczynku w ewidencji PKU Kraków Urzędnik

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2609; CAW, Ap 6941

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony