Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r9903717,ZENKNER.html
19.05.2024, 03:18

Podpułkownik
Jan Karol ZENKNER


Imiona rodziców

Jan, Teresa Herman

Data urodzenia

12 X 1889

Miejsce urodzenia

Sygniówka pow. lwowski

CV wojskowe

W 1920 szef służby wet. 5 Dywizja Piechoty : 6 armii i Dowództwo Okręgu Korpusu VI. W 1931 dyrektor Wojskowej Pracowni Wet. Podpułkownik od 1 I 1933

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: Akademia Weterynaryjna (1912)

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Maria Adamek
Dwaj synowie

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 017/2 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 416, 2890, Medal Niepodległości 16 I 1932 MiD WIH

Opcje strony