Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r9940930110038,ZBOROWSKI.html
29.02.2024, 00:18

Podporucznik piech. rezerwy
Wacław Mateusz ZBOROWSKI


Imiona rodziców

Jan, Maria Kałłussowska

Data urodzenia

21 IX 1899

Miejsce urodzenia

Warszawa

Życiorys cywilny

W WP od 1918 jako ochotnik Skierowany do SPPiech. w Warszawie Uczestnik wojny 1919–1921 w szeregach Dywizji Litewsko-Białoruskiej W 1922 przeniesiony do rezerwy Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 VII 1919 Przydzielony do 18 pp, w którym odbywał ćwiczenia rezerwy. W 1939 przydzielony do OK II Oficer żeglugi rzecznej

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1158; CAW, Tajny Dziennik Personalny Rezerw MSWojsk. 1939; MKat., 3327/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony