Sprawcy i mordercy

Wykonujący rozkazy

W zbrodnię katyńską zaangażowano ok. 2 tys. funkcjonariuszy NKWD, różnych stopni. 71 z nich zostało wyróżnionych za udział w masakrze.

26 października 1940 r. 125 funkcjonariuszy NKWD uczestniczących w przygotowaniu zbrodni i jej wykonaniu zostało nagrodzonych przez Ławrientija Berię tajnym rozkazem nr 001365 NKWD ZSRS za „pomyślne wykonanie zadań specjalnych”. Na liście tej znajdowali się m.in.:

 1. komisarz bezpieczeństwa państwowego (b.p.) 3. rangi Wsiewołod Mierkułow, naczelnik Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego NKWD;
 2. komisarz b.p. 3. rangi Bogdan Kobułow, szef Głównego Zarządu Gospodarczego NKWD;
 3. komisarz b.p. 3. rangi Sołomon Milsztejn, naczelnik Głównego Zarządu Transportowego NKWD;
 4. komisarz b.p. 3. rangi Ławrientij Canawa, szef NKWD na Białorusi;
 5. komkor Iwan Maslennikow, zastępca Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ds. wojsk NKWD;
 6. komdiw Wasilij Czernyszow, naczelnik Głównego Zarządu Poprawczych Obozów i Kolonii Pracy NKWD (Gułag) oraz zastępca szefa NKWD;
 7. kombryg Michaił Kriwienko, naczelnik sztabu Wojsk Konwojowych NKWD;
 8. płk Aleksiej Rybakow, szef Oddziału Operacyjnego Głównego Zarządu Wojsk Konwojowych NKWD;
 9. st. major b.p. Paweł Fitin, naczelnik 5 Wydziału (INO – wywiad) Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego NKWD;
 10. st. major b.p. Trofim Kornijenko, naczelnik 1 Oddziału 3 Wydziału Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego NKWD;
 11. st. major b.p. Nikołaj Siniegubow, naczelnik pionu śledczego i zastępca naczelnika Głównego Zarządu Transportowego NKWD;
 12. major b.p. Leonid Basztakow, naczelnik 1 Wydziału Specjalnego (ewidencyjno-statystycznego) NKWD;
 13. major b.p. Pawieł Begma, naczelnik Wydziału Specjalnego (Osobyj Otdieł OO) Białoruskiego Okręgu Wojskowego;
 14. major b.p. Aleksandr Bieljanow, zastępca naczelnika Wydziału Specjalnego (OO) przy Głównym Zarządzie Bezpieczeństwa Państwowego NKWD;
 15. major b.p. Wasilij Błochin, naczelnik Wydziału Komendanckiego w Zarządzie Administracyjno-Gospodarczym NKWD;
 16. major b.p. Dmitrij Tokariew, naczelnik Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie;
 17. major b.p. Konstantin Zilberman, zastępca naczelnika Głównego Zarządu Więziennictwa (GTU) NKWD;
 18. major b.p. Aleksiej Okuniew, zastępca szefa 1. wydziału I Oddziału Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego NKWD ZSRS;
 19. major b.p. Piotr Safonow, naczelnik Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie;
 20. major b.p. Filipp Doronin, komendant więzienia wewnętrznego UGB Zarządu NKWD obwodu charkowskiego;
 21. kapitan b.p. Anatolij Kalinin, pomocnik naczelnika 1 Wydziału Specjalnego NKWD;
 22. kapitan b.p. Jemielian Kuprijanow, naczelnik Obwodowego Zarządu NKWD w Smoleńsku;
 23. kapitan b.p. Arkadij Giercowski, zastępca naczelnika 1 Wydziału Specjalnego NKWD;
 24. kapitan b.p. Wasilij Pawłow, zastępca naczelnika Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie;
 25. kapitan b.p. Nikołaj Ratuszny, zastępca szefa NKWD na Ukrainie;
 26. kapitan b.p. Władimir Smorodinski;
 27. kapitan b.p. Władimir Zubcow, zastępca szefa Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego;
 28. kapitan b.p. Piotr Jakowlew, zastępca szefa Oddziału Samochodowo-Technicznego NKWD ZSRS;
 29. kapitan b.p. Iwan Tikunow, pracownik Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego;
 30. kapitan b.p. Paweł Tichonow, zastępca naczelnika Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie;
 31. st. lejtnant b.p. Michaił Kozochotski, szef I Oddziału Specjalnego Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego;
 32. st. lejtnant b.p. Timofiej Kuprij, komendant oddziału administracyjno-gospodarczego Zarządu NKWD obwodu charkowskiego;
 33. st. lejtnant b.p. Trofim Jakuszew, pracownik Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego;
 34. st. lejtnant b.p. Iwan Antonow, pracownik Oddziału Łączności Zarządu Administracyjno-Gospodarczego NKWD;
 35. st. lejtnant Iwan Szygalow, komendant Zarządu NKWD obwodu moskiewskiego;
 36. st. lejtnant b.p. Małach Żurawlow, daktyloskopista-bibliotekarz Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego;
 37. st. lejtnant b.p. Grigorij Makarienkow, kierowca w Zarządzie NKWD obwodu smoleńskiego;
 38. st. lejtnant b.p. Josif Gribow, komendant wydziału komendanckiego Oddziału Administracyjno-Gospodarczego Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego;
 39. st. lejtnant b.p. Prochor Prudnikow, komendant bloku więzienia Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego;
 40. lejtnant b.p. Gierman Granowski, naczelnik 2 Wydziału Głównego Zarządu Poprawczych Obozów i Kolonii Pracy NKWD;
 41. lejtnant b.p. Iwan Biełow, szef oddziału rejonowego NKWD w osiedlu Bieżanicy w obwodzie kalinińskim;
 42. lejtnant b.p. Timofiej Burda, naczelnik korpusu więzienia wewnętrznego NKWD w Charkowie;
 43. lejtnant b.p. Makow, naczelnik 4 Oddziału 1 Wydziału Specjalnego NKWD (Kolegium Specjalne NKWD)
 44. lejtnant b.p. Sacharowa, st. oficer operacyjny 1 Wydziału Specjalnego NKWD
 45. lejtnant Nikita Mielnik, pracownik Zarządu NKWD obwodu charkowskiego
 46. lejtnant Michaił Lebiediew, nadzorca 1. kategorii więzienia nr 5 Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego
 47. mł. lejtnant b.p. Jacewicz, naczelnik 2 Oddziału 2 Wydziału Głównego Zarządu Poprawczych Obozów i Kolonii Pracy NKWD
 48. mł. lejtnant b.p. Iwan Barinow, starszy oficer operacyjny I Oddziału Specjalnego NKWD ZSRS
 49. mł. lejtnant b.p. Michaił Goriaczew, szef Oddziału Samochodowo-Technicznego Zarządu Administracyjno-Gospodarczego Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego
 50. mł. lejtnant b.p. Piotr Karcew, pracownik Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego;
 51. mł. lejtnant b.p. Nikołaj Kisielow, pracownik I Oddziału Specjalnego NKWD ZSRS;
 52. mł. lejtnant b.p. Aleksiej Oficerow, pracownik I Oddziału Specjalnego NKWD ZSRS;
 53. mł. lejtnant b.p. Iwan Czużajkin, starszy nadzorca więzienia Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego;
 54. mł. lejtnant b.p. Mitrofan Dawydow, nadzorca więzienia nr 1 Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego;
 55. mł. lejtnant b.p. Iwan Frolenkow, dyżurny pomocnik komendanta Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego;
 56. mł. lejtnant b.p. Michaił Grigorjew;
 57. płk Michaił Rostomaszwili, naczelnik Wydziału Specjalnego (OO) Charkowskiego Okręgu Wojskowego;
 58. Rieszetnikow, zastępca szefa NKWD na Białorusi;
 59. st. sierżant b.p. Nikołaj Kostiuczenko, kierowca Zarządu NKWD obwodu zachodniego-smoleńskiego;
 60. st. sierżant b.p. Aleksandr Aleksandrow, kierowca Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego;
 61. st. sierżant b.p. Anton Mielnik, pracownik Zarządu NKWD obwodu charkowskiego;
 62. st. sierżant b.p. Nikołaj Gołowinkin, nadzorca więzienia UGB NKWD obwodu kalinińskiego;
 63. st. sierżant b.p. Afansij Moisiejenkow, nadzorca więzienia śledczego Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego;
 64. st. sierżant b.p. Tichon Szczepka, nadzorca więzienia śledczego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego Zarządu NKWD obwodu charkowskiego;
 65. Aleksandr Kowalow, nadzorca więzienia śledczego Zarządu NKWD obwodu zachodniego;
 66. Siemion Łazarienko, nadzorca 1. kategorii więzienia Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego;
 67. Łazar Tiwanienko, dyżurny komendant Komendantury Zarządu NKWD obwodu smoleńskiego;
 68. Gieorgij Tarasow, starszy w bloku więzienia ogólnego nr 1 Zarządu NKWD  obwodu smoleńskiego

Funkcjonariusze Zarządu ds. Jeńców Wojennych NKWD:

 1. naczelnik zarządu Piotr Soprunienko
 2. komisarz zarządu Siemion Niechoroszew
 3. zastępcy naczelnika zarządu: Iwan Chochłow, Josif Połuchin, Mark Słucki, Nikołaj Worobiow
 4. inni funkcjonariusze Zarządu ds. Jeńców Wojennych NKWD: Iwan Baszłykow, Maks Goberman, Dmitrij Lisowski, Nikołaj Pronin, Nikołaj Romanow, Minningalim Sejfułlin, Iłłarion Sienkiewicz, Fiodor Surżykow.  

Na terenie obozu w Kozielsku przebywał gen. Wasilij Zarubin, działający tam jako pełnomocnik operacyjny w celu rozpracowania więzionych tam polskich jeńców wojennych.

Opcje strony

do góry