Dęby katyńskie

Drzewa życia

Od 2008 r. Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza realizuje program edukacyjny pt. „Katyń... Ocalić od zapomnienia” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Celem Programu jest uczczenie zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Bohaterów, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci. Każdy Dąb upamiętnia konkretną ofiarę Zbrodni Katyńskiej według zasady: jeden Dąb to jedno nazwisko.

W Programie uczestniczy już ponad 3.000 instytucji z Polski i spoza jej granic, w tym:

 • szkoły, ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńcze i edukacyjne:
 • komendy policji i placówki straży granicznej;
 • starostwa powiatowe i urzędy gmin;
 • parafie;
 • szpitale;
 • drużyny harcerskie;
 • kluby sportowe;
 • stowarzyszenia kombatantów;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorstwa;
 • media lokalne i ogólnopolskie.

Zgłoszenie do Programu staje się impulsem dla lokalnej społeczności do odszukania śladów życia i często bogatej działalności ich Bohatera na rzecz wspólnego dobra mieszkańców powiatu czy gminy. Trzeba bowiem pamiętać, że zamordowani w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni, Kuropatach i innych miejscach Polacy zginęli także dlatego, że byli w ogromnej większości osobami o nieposzlakowanej opinii, cenionymi i szanowanymi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Nad zbieraniem tych okruchów pamięci czuwają lokalni koordynatorzy Programu, tj. osoby odpowiedzialne za jego realizację w swojej instytucji/miejscu. Program Katyń... Ocalić od zapomnienia stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

Celem Programu jest także zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie w postaci cyfrowej życiorysów, zdjęć, dokumentów i informacji o Bohaterach, którzy polegli w 1940 roku. Każdy z Partnerów Programu, czyli instytucji sadzących Dęby Pamięci, razem ze sprawozdaniem z uroczystości przysyła materiały odnoszące się do „jego” Bohatera. Materiały te są starannie archiwizowane, a następnie w postaci cyfrowej umieszczane na portalu, poświęconym ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Strona internetowa Programu:

http://www.katyn-pamietam.pl/

Opcje strony

do góry