Dęby katyńskie

Drzewa życia

Od 2008 r. Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza realizuje program edukacyjny pt. „Katyń... Ocalić od zapomnienia” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 • fot. katyn-pamietam.pl
  fot. katyn-pamietam.pl

Celem Programu jest uczczenie zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Bohaterów, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci. Każdy Dąb upamiętnia konkretną ofiarę Zbrodni Katyńskiej według zasady: jeden Dąb to jedno nazwisko.

W Programie uczestniczy już ponad 3.000 instytucji z Polski i spoza jej granic, w tym:

 • szkoły, ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńcze i edukacyjne:
 • komendy policji i placówki straży granicznej;
 • starostwa powiatowe i urzędy gmin;
 • parafie;
 • szpitale;
 • drużyny harcerskie;
 • kluby sportowe;
 • stowarzyszenia kombatantów;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorstwa;
 • media lokalne i ogólnopolskie.

Zgłoszenie do Programu staje się impulsem dla lokalnej społeczności do odszukania śladów życia i często bogatej działalności ich Bohatera na rzecz wspólnego dobra mieszkańców powiatu czy gminy. Trzeba bowiem pamiętać, że zamordowani w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni, Kuropatach i innych miejscach Polacy zginęli także dlatego, że byli w ogromnej większości osobami o nieposzlakowanej opinii, cenionymi i szanowanymi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Nad zbieraniem tych okruchów pamięci czuwają lokalni koordynatorzy Programu, tj. osoby odpowiedzialne za jego realizację w swojej instytucji/miejscu. Program Katyń... Ocalić od zapomnienia stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

Celem Programu jest także zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie w postaci cyfrowej życiorysów, zdjęć, dokumentów i informacji o Bohaterach, którzy polegli w 1940 roku. Każdy z Partnerów Programu, czyli instytucji sadzących Dęby Pamięci, razem ze sprawozdaniem z uroczystości przysyła materiały odnoszące się do „jego” Bohatera. Materiały te są starannie archiwizowane, a następnie w postaci cyfrowej umieszczane na portalu, poświęconym ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Strona internetowa Programu:

http://www.katyn-pamietam.pl/

Opcje strony

do góry