Aktualnie znajdujesz się na:

Pomniki

Wrocław

Pomnik stoi w Parku Juliusza Słowackiego, niedaleko Starego Miasta i rotundy Panoramy Racławickiej.

Powstawał w latach 1994 – 2000, staraniem Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Polaków w kraju i zza granicy. Autorem koncepcji jest warszawski rzeźbiarz Tadeusz Tchórzewski. Pomnik oparty jest na planie krzyża, ułożonego z szarej kostki granitowej. Liczba kostek odpowiada liczbie zamordowanych – ponad 22 tysiące. Grobowiec symbolizowany jest przez 4 podłużne bloki granitowe. Na północnym wyryte są nazwy miejsc zbrodni: Katyń, Miednoje, Charków. Na postumencie południowym nazwy obozów: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Na głównym cokole stoi rzeźba Czarnego Anioła Śmierci z brązu, opartego na mieczu, z gwiazdą NKWD na rękojeści. Poniżej zainstalowano tablicę z napisem:

Wiosną 1940 roku z rozkazu Stalina strzałem w tył głowy zamordowano w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w nieznanych miejscach byłego ZSSR 22 tysiące polskich oficerów, policjantów i innych jeńców z obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk.

W hołdzie pomordowanym pomnik ten z inicjatywy stowarzyszenia „Dolnośląska Rodzina Katyńska” ufundowali rodacy

Wrocław, w roku 1999

Przed aniołem, w centrum założenia jest postać Piety Katyńskiej - Matki Ojczyzny (również wykonana z brązu) rozpaczającej nad ciałem zamordowanego syna, ze śladem po kuli z tyłu głowy.  Na tylnej ścianie pomnika, na płytach z brązu zamieszczone są inskrypcje w czterech językach.

Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 22 września 2000 r. Odsłonięcia dokonał, w obecności rodzin pomordowanych, władz Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego, przedstawicieli duchowieństwa, Wojska Polskiego, Policji i kombatantów, Andrzej Przewoźnik – Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

  • Pomnik Ofiar Zbrodni Katynskiej we Wroclawiu, fot. domena publiczna

Opcje strony

do góry