Nawigacja

Bilder von dem polnischen Besuch in Katyń – zdjęcia z hitlerowskiej prasy z 1943 r.