Aktualnie znajdujesz się na:

Podziękowania

Zbiory i pamiątki po ofiarach Zbrodni Katyńskiej w większości zgormadzone są w Muzeum Katyńskim, jednak nie wszystkie. Wiele okruchów historii, listów i fotografii przechowywyanych jest przez rodziny.

Dzięki nim udało się wzbogacić zasoby Muzeum Katyńskiego i uzupełnić kolekcję w wiele cennych materiałów.

Dziękujemy za udostepnienie tych pamiątek rodzinom i instytucjom w kraju, a w szczególności pracownikom:

Muzeum Katyńskiego, Wojskowego Biura Historycznego, Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, Karkowskiej Kurii Metropolitarnej, Ministerstwa Kultury i Dziewictwa Narodowego za użyczenie aktualnej i pełniej listy osób pochowanych na cmentarzu w Bykowni oraz Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

Opcje strony

do góry