Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/przedmioty-i-relikwie/dokumenty-z-dolow-smier/3607,ANASIEWICZ-Jan.html
21.04.2024, 16:48

Dokumenty z dołów śmierci

ANASIEWICZ Jan

ANASIEWICZ Jan, urodzony 15 lipca 1908 r. w Mochowie, woj. warszawskie. Syn Walentego i Klary z d. Kobylińskiej. Miał siostry: Bronisławę i Aleksandrę. W 1927 r. zdał maturę w gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Płocku. W lipcu 1927 r., za zgodą rodziców, wstąpił do Wojska Polskiego. W czerwcu 1928 r. w stopniu kaprala podchorążego ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Komorowie. W sierpniu 1930 r. mianowano go na stopień podporucznika w korpusie oficerów artylerii. Przydzielono go do 17. pułku artylerii lekkiej w Gnieźnie. Został awansowany do stopnia porucznika ze starszeństwem 1 stycznia 1933 r. 15 września 1935 r. przeniesiono go na dodatkowe przeszkolenie do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. 19 marca 1939 r. został awansowany na stopień kapitana. We wrześniu 1939 r. prawdopodobnie przydzielono go do Ośrodka Zapasowego Artylerii nr 2. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znajduje się na liście wywozowej z 3 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w kwietniu 1940 r. w katyńskim lesie. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 1942.
Od 1937 r. był żonaty z Jadwigą Teresą Kostecką.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 35-36;

I. Por. Jan ANASIEWICZ (ur. 1908) (AM 1942)

Znaleziono - AM: Soldbuch, Medaillon (książeczka oficerska, medalik); WO, s. 28: książeczka stanu służby oficerskiej i medalik
 
1. Legitymacja osobista
 
Dobrze zachowana legitymacja wojskowa oprawna w płótno
(10,5 x 7,5 cm, 8 s., oprawa twarda - płótno, akc. 12/5)
 
[s. 1] Ministerstwo Spraw Wojskowych / Legitymacja osobista / Nr 539
W górnej części karty odręczny wpis:] Wielkość maski gaz. 9 [?]
[s. 2] [Ślady po fotografii - odbita częściowo na s. 3] Podpis właściciela legitymacji Anasiewicz Jan por.
[s. 3] Imię i nazwisko Jan Anasiewicz / Stopień porucznik / Stosunek do służby wojskowej W służbie czynnej / Przynależność ewidencyjna [...] / Przynależność służbowa [...] / Stanowisko oficer baterji
[s. 4] Posiadane ordery i odznaczenia [bez wpisu] / Miejsce i data wystawienia legitymacji Gniezno, dnia 20.12.1933 / Ważna do dnia 31 grudnia 1934 r. / Podpis przełożonego [podpis nieczytelny]
[s. 5] Przedłużam ważność niniejszej legitymacji do dn. 31 grudnia 1935 r. / Podpis przełożonego / w/z Mak[...] / Pieczęć [brak] / Przedłużam ważność niniejszej legitymacji do dn. 31 grudnia 1936 r. / Podpis przełożonego / [pieczęć:] Komendant Szkoły Mjr Filipowicz[1] [podpis czytelny] / Pieczęć [pieczęć:] Szkoła Podch. Rez. Art.
[s. 6] Przedłużam ważność niniejszej legitymacji do dn. 31 grudnia 1937 r. / Podpis przełożonego / [pieczęć:] Komendant Szkoły Mjr Filipowicz [podpis czytelny] / Pieczęć [brak:] / Przedłużam ważność niniejszej legitymacji do dn. 31 grudnia 1938 r. / Podpis przełożonego / [pieczęć:] Komendant Szkoły Mjr Filipowicz [podpis czytelny] / Pieczęć [ślady]
[s. 7] Zmiany: Dnia 15.IX.1935 - prze- / niesiony do Szk. Podchor. / Rez. Art. Roz. dz. Szk. nr 207/35 / [podpis nieczytelny mjr. Filipowicza] / Przedłużam ważność niniejszej legitymacji do dnia 31 grudnia 1939 r. [ podpis nieczytelny]
[na pierwszej wyklejce oprawy adnotacje:] Juzkowi - 182 r. [?] / Józiowi - 303 r. / Bulicz [?] - 230 r. / Władek -
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: AM 1942 / I
 
2. Karteczka papieru
 
Karteczka papieru (z cenami lub długami w kopiejkach) zapisana jednostronnie
(7,3 x 4,8 cm, 1 s., akc. 12/4)
 
Winien: / znaczek - 80 kp / inne - 80 kp / chleb - 40 kp / chleb - / książka - 85[...] / znaczek - 1,20 rb.
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: AM 1942 / II
 
3. Igliwie
 
Trzy fragmenty igliwia
(3-5 cm, akc. 12/3)
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: AM 1942 / IV
 
4. Medalik z łańcuszkiem
 
Medalik (ryngraf) z Matką Boską z Dzieciątkiem na tle sztandarów, poniżej orzeł w koronie / na awersie monogram: SM (?). Zachowany również fragment łańcuszka (ok. 16 cm) z elementami zapinki
(2,5 x 2 cm, akc. 12/2)
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem AM 1942 / VI
 
5.
Zachowane puste opakowanie (papier) z numerem 01942 / V (numer niewidoczny - odciśnięty)
 
[1] Ppłk Jan Antoni Filipowicz (ur. 1889), Komendant Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.

Opcje strony