Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/przedmioty-i-relikwie/dokumenty-z-dolow-smier/3621,KOWALSKI-Miroslaw-Leon.html
21.04.2024, 16:42

Dokumenty z dołów śmierci

KOWALSKI Mirosław Leon

KOWALSKI Mirosław Leon, urodzony 11 stycznia 1911 r. w Starogardzie. Syn Leona i Marii. Szkołę powszechną ukończył w Świeciu. W 1928 r. rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Świeciu. Maturę zdał 26 kwietnia 1932 r. W październiku 1932 r. został powołany do służby wojskowej, skierowano go do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. W kwietniu 1933 r. został awansowany do stopnia starszego strzelca. W maju tego roku uzyskał tytuł podchorążego. W lipcu 1933 r. został awansowany do stopnia kaprala podchorążego. Po ukończeniu szkoły przydzielono go do 66. kaszubskiego pułku piechoty. 27 maja 1934 r. przeszedł do rezerwy. W sierpniu 1935 r. powołano go na ćwiczenia w 66. pułku piechoty. Po ich zakończeniu został awansowany do stopnia plutonowego podchorążego. W 1937 r. powołano go na kolejne ćwiczenia. Po ich zakończeniu został mianowany podporucznikiem rezerwy piechoty. W 1938 r. odbył ćwiczenia dla oficerów rezerwy. Mieszkał w Świeciu, później przy ul. Piastowskiej 9/4 w Gdyni. Pracował w Stoczni Marynarki Wojennej. W 1939 r. został zmobilizowany do 66. pułku piechoty 16. Dywizji Piechoty w Armii „Pomorze”. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 015/2. Wywieziono go z obozu 8 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w kwietniu 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3478.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 53-54;

 

XV. Ppor. Mirosław KOWALSKI (ur. 1911) (AM 3478)
 
Znaleziono – AM: Beamtenausweis, Führerschein, Anmeldezettel, Kettchen m. Medaillon (legitymacja urzędnicza, prawo jazdy, karta meldunkowa, medalik z łańcuszkiem); GK: legitymacja urzędnika państwowego, prawo jazdy, odcinek zameldowania z Gdyni i medalik z łańcuszkiem
 
1. Legitymacja
 
Legitymacja służbowa oprawna w skórę, z tłoczonym orłem
(11 x 7,5 cm, 2 s., oprawa twarda, akc. 4/3)
 
[s. 1] [Ślady po oderwanym zdjęciu, podpis właściciela nieczytelny] / Uprawnia do przejazdów państwowymi środkami komunikacyjnemi według ulg taryfowych dla urzędników państwowych / Ważna na rok wystawienia / Ważność legitymacji przedłuża się na rok / [pieczęć okrągła z orłem i tekstem:] Kierownictwo Marynarki Wojennej.
[s. 2] Legitymacja Nr 16[...] / P. Kowalski Mirosław / Nazwisko i imię / Stanowisko / sekretarz administ[...] / w Warsztatach Portowych [...]j w Gdyni / Warszawa, dn [...] października 1938 r. [podpis i pieczęć nieczytelna]
 
2. Pozwolenie na prowadzenie pojazdów
 
Kartonowe pozwolenie na prowadzenie pojazdów, słabo czytelne
(12 x 8 cm, s. 4, akc. 4/6)
 
[s. 1] Urząd Wojewódzki Pomorski / Pozwolenie / Nr 3628 / P. Mirosław / Kowalski / zamieszkały w Świeciu [?] / ul. w Ka[...] / uprawniony jest do prow[...] / drogach publicz[...] Rzczyp[ospolitej] / Pol[skiej] / (wyszczególnienie rodzaju pojazdów mechanicznych) / z wyjątkiem pojazdów przeznaczo / nych do użytku publicznego
[s. 2] Podpis władzy i data: Toruń, dnia 25 lipca 1935 r., / za Wojewodę [podpis nieczytelny] / Własnoręczny podpis posiadacza pozwolenia / MKowalski / M.P./ [ślad po fotografii, która odbiła się na s. 3]
[s. 3] Zmiany adresu [...]
 
3. Szkaplerzyk z Jezusem
 
Aluminiowy szkaplerzyk z Jezusem, na awersie niezidentyfikowana klęcząca postać (święty?)
(2 x 1,5 cm, akc. 4/8)
 
4. Zapinka do łańcuszka
 
Aluminiowa, okrągła zapinka do łańcuszka (działająca)
(1,5 x 1,5 cm, o średnicy ok. 2 cm, akc. 4/9)

Opcje strony