Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/przedmioty-i-relikwie/dokumenty-z-dolow-smier/3623,MATOLSKI-Leon.html
21.04.2024, 16:49

Dokumenty z dołów śmierci

MATOLSKI Leon

MATOLSKI Leon, urodzony 23 marca 1891 r. w Iwanczanach, pow. Zbaraż. Syn Piotra (urzędnika sądowego) i Marii z d. Plett. Gimnazjum ukończył w Bochni. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po trzech semestrach przeniósł się na Akademię Weterynaryjną we Lwowie. 7 lipca 1923 r. uzyskał dyplom Akademii. Został powołany do armii austriackiej. Służył w jednostce taborów na Węgrzech, na Kresach i we Włoszech. W stopniu chorążego weterynarii 1 listopada 1918 r. zgłosił się do Wojska Polskiego. Przydzielono go do dowództwa taborów 1. Dywizji Piechoty Legionów. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1923 r. przeniesiono go do 23. pułku artylerii lekkiej. Do stopnia kapitana lekarza weterynarii awansowano go ze starszeństwem 1 lipca 1925 r. W styczniu 1936 r. został awansowany do stopnia majora. W 1939 r. był szefem słuzby weterynaryjnej 23. Dywizji Piechoty. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku, skąd korespondował z rodziną. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 025/1 z 9 kwietnia 1940 r. Wywieziono go z obozu 12 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD 13 kwietnia 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 1548.
Był żonaty z Janiną Simsnyi (Węgierką).

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 55-56;

XVII. Mjr Leon MATOLSKI (ur. 1891) (AM 1548)
 
Znaleziono – AM: Führerschein, Visitenkarte, 1 Heiligenbild (prawo jazdy, , wizytówka, 1 obrazek święty); WO 1548, s. 43: prawo jazdy, karty wizytowe i obrazek święty
 
1. Pozwolenie na kierowanie pojazdami
 
Dobrze zachowane, kartonowe, pozwolenie na prowadzenie pojazdów z zachowaną fotografią właściciela
(10,5 x 7,5 cm, 4 s., akc. 9/5)
 
[s. 1] Urząd Wojewódzki [...] / Pozwolenie / Nr 8857 / Pan Matolski / Leon / zamieszkały w Będzinie / ul. P.A.L. [?] Nr [...] / uprawniony jest do kierowania / z wyjątkiem pojazdów, przeznaczonych / do użytku publicznego.
[s. 2] Kielce [?] dnia 26/XI 1937 r. / Za Wojewodę / [podpis nieczytelny] / [częściowo zniszczona fotografia]
[s. 3-4] [Informacja o adresie zamieszkania właściciela pozwolenia – bez adnotacji]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem I 84516
 
2. Wizytówki
 
Trzy dobrze zachowane (rozwarstwione), kartonowe wizytówki
 
(6 x 10,5 cm, 1 s., akc. 5/3)
 
[s. 1] Mjr. Leon Matolski / lekarz weterynarii / Będzin tel. 71-579
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 01548 / II
 
3. Fotografie
 
Dwie fotografie częściowo widoczne (większa: grupa osób na plaży - można rozpoznać L. Matolskiego i mniejsza: dwie osoby pod palmą)
(8 x 6 cm i 7 x 4 cm, akc. 8/17)
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem IV 01548

Opcje strony