Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/przedmioty-i-relikwie/dokumenty-z-dolow-smier/3627,PIESOWICZ-Jozef.html
24.04.2024, 11:27

Dokumenty z dołów śmierci

PIESOWICZ Józef

PIESOWICZ Józef, urodzony 23 lutego 1894 r. w Głogowie na Rzeszowszczyźnie. Syn Karola i Marii z d. Nikodemowicz. Po ukończeniu szkoły ludowej w Głogowie uczęszczał do gimnazjum w Rzeszowie gdzie zdał maturę. Od 1910 r. należał do konspiracyjnej organizacji „Płomień”. W 1912 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego. Od 1913 r. studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W sierpniu 1914 r. zgłosił się do Legionów Polskich, ale po tygodniu zwolniono go ze służby. W 1915 r. zmobilizowano go do batalionu zapasowego austriackiego 17. pułku Obrony Krajowej. Został skierowany do szkoły podoficerskiej. 18 sierpnia 1915 r. przeniesiono go do Szkoły Oficerów Rezerwy w Bösing (Węgry). W styczniu 1916 r. wysłano go na front rosyjski, gdzie w lipcu 1916 r. dostał się do niewoli. Przebywał w obozach w Omsku, później w Semipałatyńsku. Po wybuchu rewolucji październikowej wstąpił do oddziału wojskowego kapitana Werobeja i brał udział w wypadach przeciwko bolszewikom. Od listopada 1918 r. był żołnierzem 4. pułku piechoty w 5. Dywizji Syberyjskiej. Mianowano go wówczas podporucznikiem Wojska Polskiego. W maju 1919 r. został przeniesiony do 2. pułku piechoty. W grudniu 1919 r. w czasie walk o stację kolejową Aczyńsk został ranny w głowę. Dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Krasnojarsku, później w Omsku i Tule. W marcu 1921 r. wraz z chorymi i inwalidami odesłano go do Polski. Po wyzdrowieniu został przydzielony do 1. pułku piechoty Legionów. Przeniesiono go do Korpusu Ochrony Pogranicza. Został awansowany do stopnia kapitana ze starszeństwem z 1 lipca 1925 r. W 1928 r. przeniesiono go do 67. pułku piechoty w Brodnicy. W marcu 1934 r. został przeniesiony do służby w Departamencie Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych, później do Biura Personalnego. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 017/3 z 6 kwietnia 1940 r. Wywieziono go z obozu 9 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD katyńskim lesie w kwietniu 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3438.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 59-60;

 

XXI. Mjr Józef PIESOWICZ (ur. 1894) (AM 3438)
 
Znaleziono – AM: Impfschein, 1 Kneifer, 1 Regts.-Abz. (świadectwo szczepienia, cwikier, odznaka pułkowa); GK (jako nierozpoznany wojskowy): nieczytelne świadectwo szczepienia w Kozielsku Nr. 3588, odznakę wojskową i binokle
 
1. Zaświadczenie szczepienia
 
Kartka papieru zawierająca imię i nazwisko oraz nieczytelny stempel sowieckich władz obozowych
(9 x 10,5 cm, 1 s., akc. 10/4)
 
[s. 1] Piesowicz Iosif Karlewicz / Piesowicz Józefowicz Karl[...] / 3588 [nieczytelny stempel prostokątny (czytelne słowo: Wracz) i podpis]

 

Opcje strony