Dokumenty z dołów śmierci

POPŁAWSKI Antoni Seweryn

POPŁAWSKI Antoni Seweryn, urodzony 13 czerwca 1892 r. w Warszawie. Syn Antoniego i Cecylii z d. Gruszczyńskiej. Uczęszczał do szkoły w Warszawie, później w Krakowie, gdzie zdał maturę. Studiował na Politechnice w Wiedniu. W 1914 r. został zmobilizowany do armii rosyjskiej. Służył w konnym oddziale Brygady Ussuryjskiej, później odbył szkolenie samochodowe. Służył w dywizjonie samochodów pancernych. W 1917 r. działał w Związku Wojskowych Polaków w Rosji. Od 1918 r. należał do Polskiej Organizacji Wojskowej w Żytomierzu. Przebywał w oficerskich obozach jenieckich w Białej Podlaskiej i Brześciu Litewskim. Od listopada 1918 r. organizował jednostki samochodów pancernych na północnym froncie wojny bolszewickiej. Wyróżnił się w walkach o Hrubieszów i Kowel, za które przedstawiono go do Krzyża Orderu Virtuti Militari (Kapituła wniosku nie zatwierdziła). W lutym 1921 r. awansowano go na stopień porucznika. Po zakończeniu działań wojennych pozostał w służbie stałej. Kolejno służył w 3. i 4. dywizjonie samochodów pancernych, był referentem w Dowództwie Okręgu Generalnego Łódź, oficerem zakupów w Centralnych Zakładach Samochodowych, dowódcą kolumny szkolnej samochodów pancernych w 3. dywizjonie samochodowym. W 1923 r. został zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. W listopadzie 1925 r. przeniesiono go na stanowisko dowódcy 3. szwadronu samochodów pancernych 15. pułku ułanów. Był oficerem mobilizacyjnym 15. pułku ułanów. W 1932 r. przeniesiono go do 2. dywizjonu samochodów pancernych. W drugiej połowie 1932 r. został skierowany na sześciomiesięczny kurs oficerów broni technicznych w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Modlinie. W czerwcu 1933 r. przeniesiono go do korpusu oficerów wojsk samochodowych. Nadal służył w 2. dywizjonie samochodów pancernych, później w 2. pułku pancernym w Żurawicy. W 1933. skierowano go do Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii, przekształconego wkrótce w Biuro Badań Technicznych Broni Pancernych. Kierował tam referatem prób i doświadczeń sprzętu broni pancernej. 1 stycznia 1936 r. został awansowany do stopnia majora broni pancernej. W styczniu 1937 r. przeniesiono go na stanowisko kierownika działu warunków technicznych. Mieszkał w Warszawie przy ul. Asfaltowej 15/12. Wiosną 1939 r. przydzielono go na stanowisko oficera technicznego Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej. Bral udział w walkach Brygady na Lubelszczyźnie. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku, skąd korespondował w żoną. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 015/2 z 4 lub 5 kwietnia 1940 r. Wywieziono go z obozu 7 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD katyńskim lesie w kwietniu 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3405.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Więźniów Ideowych
Był żonaty z Julią Bielińską.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 62-63;

XXII. Mjr Antoni POPŁAWSKI (ur. 1892) (AM 3405)
 
Znaleziono – AM: 4 Postkarten m. Abs: Popławska, Warschau, Asfaltowa 15 (4 karty pocztowe z nad.: Popławska, Warszawa, ul. Asfaltowa 15); GK: 4 karty pocztowe, których nadawcą jest Popławska, Warszawa, ul. Asfaltowa 50
 
1. Karta pocztowa
 
Niemiecka karta pocztowa (Postkarte) nadana w Warszawie, 12 stycznia 1940 (stempel poczty w Moskwie 8.02.40 [?]), napisana przez żonę Antoniego Popławskiego, Julię (Jula) do męża przebywającego w obozie w Kozielsku. W górnej lewej części ołówkowe adnotacje z datami nadania w Warszawie i otrzymania korespondencji w Kozielsku
(10 x 14,5 cm, s. 2, akc. 3/1a)
 
[s. 1] [strona lewa] Ju. Poplawskaja / Warszawa / Asfaltowaja N 15 / [strona prawa] S.S.S.R. / Gorod Kozel’sk / Smolenskoj ob[łasti] / Pocztowyj jaszczik / Antonu Antonowiczu Popławskomu
[s. 2] 11 styczn 40 r. / Kochany Tolińku / Przed paroma dniami powróciliśmy / do domu. Mamusia, Irena, Wandzia i / Mazurkiewicz jesteśmy razem. Stryj zdrów. / Maćkowie również w Warszawie. Mieszkanie / w porządku. / Całujemy Cię i ściskamy najgoręcej / i prosimy o wiadomości. Jula
 
2. Karta pocztowa
 
Niemiecka karta pocztowa (Postkarte) nadana w Warszawie, [13?] stycznia 1940 (stempel poczty w Moskwie 6.02), napisana przez żonę Antoniego Popławskiego, Julię (Jula) do męża przebywającego w obozie w Kozielsku
(10 x 14,5 cm, s. 2, akc. 3/1b)
 
[s. 1] [strona lewa] Ju. Poplawskaja / Warszawa / Asfaltowaja N 15 / [strona prawa] S.S.S.R. / Gorod Kozel’sk / Smolenskoj obłasti / Anton Antonowicz Popławskij / poczt. jaszczik N 12
[s. 2] Warszawa 12 stycznia 40 r. / Kochany mój / Od Stryja dostałam list od Ciebie. Z radością / go przeczytałam. Spieszę Ci donieść, że od kilku / dni jesteśmy w domu. Mamusia, Irena Wandzia / i Mazurkiewicz jednocześnie przyjechaliśmy / [...] zdrowi, mieszkanie w porządku. / [...] również zdrowa i wszyscy są. / Wyślę Ci sweter. Całujemy Cię najserdeczniej / i czekamy na list. Twoja / Jula
 
3. Karta pocztowa
 
Niemiecka karta pocztowa (Postkarte) nadana w Warszawie, 22 stycznia 1940 (stempel poczty w Moskwie 6.02.), napisana przez żonę Antoniego Popławskiego, Julię (Jula) do męża przebywającego w obozie w Kozielsku
(10 x 14,5 cm, s. 2, akc. 3/1c)
 
[s. 1] [strona lewa] Ju. Poplawskaja / Warszawa / Asfaltowaja N 15 / kw. 12 / [strona prawa] S.S.S.R. / Gorod Kozel’sk / Smolenskoj obłasti / poczt. jaszczik N 12 / Antonu Antonowiczu Popławskomu
[s. 2] Warszawa 21 stycznia / Kochany Tol! pisałam do Ciebie już [...] razy. Jesteśmy wszyscy w Warszawie / [...] porządku. Przed dwoma / dniami wysłałam Ci sfeter [sic!] ciepły popie- / laty. Tęsknimy i myślimy ciągle o / Tobie. Wszyscy w rodzinie są zdrowi. / Maćkowa pisała do Ciebie. Pisz. / Całuję Cię mocno i serdecznie. Twoja Jula
 
4. Karta pocztowa
 
Niemiecka karta pocztowa (Postkarte) nadana w Warszawie, 7 lutego 1940, napisana przez żonę Antoniego Popławskiego, Julię (Jula) do męża przebywającego w obozie w Kozielsku
(10 x 14,5 cm, s. 2, akc. 3/1d)
 
[s. 1] [strona lewa] Ju. Poplawskaja / Warszawa / Ul. Asfaltowaja N 15 kw. 12 / [strona prawa] Kriegsgefangene post / S.S.S.R. / Gorod K[ozel’sk] / smolenskoj obłasti / poczt. jaszczik N 12 / Antonu Popławskomu
[s. 2] Warszawa 6 lutego 40 r. / Kochany mój Tol! / [...] piszę do Ciebie coraz kartkę. Poza jedy- / nym listem od Ciebie z listopada, który / doręczyła mi Nusia nie mam żadnych / od Ciebie wiadomości. Czy otrzymałeś / [sweter] popielaty, który Ci w styczniu / wysłałam? / Z tęsknotą czekam na wiadomości od / Ciebie. Całujemy Cię i ściskamy mocno / Twoja Jula
 
5. Karta pocztowa
 
Niemiecka karta pocztowa (Postkarte) nadana w Warszawie, 29 lutego 1940 napisana przez żonę Antoniego Popławskiego, Julię (Jula) do męża przebywającego w obozie w Kozielsku
(10 x 14,5 cm, s. 2, akc. 3/1e)
 
[s. 1] [strona lewa] Ju. Poplawska / Warszawa / Asfaltowa 15 m. 12 / [strona prawa] / S.S.S.R. / Kozel’sk / Smolenskoj obłasti / poczt. jaszczik N 12 / Antonu Antonowiczu Popławskomu
[s. 2] 27 lutego 40 r. / Kochany mój Tolińku! Nie mam od / Ciebie zupełnie wiadomości. Jesteśmy / zdrowe, mieszkanie zastałam w porządku / Nie wiesz gdzie jest Grabowski z Żurawicy / żona jego niepokoi się / ze stryjem widuję się od czasu do czasu. / Czekamy od Ciebie wiadomości z tęsknotą. / Ciągle myślimy o Tobie. / Całuję Cię i ściskam mocno / Jula

Opcje strony

do góry