Pamiętniki z Katynia

N.N.

03.04.

Wyjazd pierwszej partii 74 ludzi w niewiadomym kierunku po południu.

 

04.04

Dalsza partia 320 ludzi od godz. 8-mej.

 

05.04

Dalsza partia.

 

06.04.

Dzień „oddycha”.

 

07.04.

Niedziela. Odjazd 90 ludzi.

 

08.04

Dalszy odjazd pobranie cukru i herbaty – 272 ludzi wyjechało.

 

09.04

Dalszy wyjazd 197 ludzi.

 

10.04.

Przerwa.

 

11.04.

Wyjechał Koźliński 390 [?] ludzi wyjechało [,] ogółem wyjechało 1934 ludzi.

 

12.04

Dalszy wyjazd 204 ludzi.

13.04

Przerwa. Mży ni to śnieg ni to deszcz. Mamy na sali 14 osób, do wczoraj 13 osób.

 

14.04.

Przerwa. Niedziela

 

15.04.

Wyjazd 148 osób, początek o godz. 13-ej.

 

16.04

Dalszy wyjazd o godz. 5-tej. Wyjeżdżam[,] na stacji [o] 15-tej w wagonach więziennych.

 

17.04.

O godz. 1-szej naszej 11-ej odjazd w kierunku Smoleńska (…) południe (…) 5 ludzi (…) zakratowanym. Podobno mamy wysiadać w Smoleńsku. Stacje (…) Jelnia, Kołodnia, Smoleńsk. Godz. 17-ta za Smoleńskiem 5 [?] km [?] jest letnisko [?] ludzi 127 [?] przygotowano kar(…).

 

Opcje strony

do góry