Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/bibliografia-i-mediatek/publikacje-artykuly/3651,Alfabetem-Braille039a-o-Zbrodni-Katynskiej.html
2022-06-25, 07:04

Publikacje, artykuły...

Alfabetem Braille'a o Zbrodni Katyńskiej

„Zbrodnia Katyńska 1940 r. Kilka pytań i odpowiedzi”

Opublikowane w alfabecie Braille'a opracowanie edukacyjne „Zbrodnia Katyńska 1940 r. Kilka pytań i odpowiedzi” przygotowane zostało przez Wydział Edukacji Historycznej BEP IPN. Pozycja autorstwa dr. Sławomira Kalbarczyka została przygotowana na potrzeby warsztatów dla dzieci niewidzących, jakie towarzyszą przeglądowi filmów dokumentalnych „Echa Katynia”. Większość pokazywanych w jego ramach filmów została przystosowana do odbioru przez osoby niesłyszące.

Więcej o przeglądzie filmów dokumentalnych „Echa Katynia”

Opcje strony