Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r152336273,Zabawski-Romuald.html
24.05.2024, 15:32

3591


Indeks
3591
Nazwisko i imię
Zabawski Romuald
Imię ojca
Wacław
Imię matki
Bronisława
Rok urodzenia
1909
Miejsce kaźni