Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r154368616657,Jablonski-Henryk.html
24.05.2024, 15:01

1012


Indeks
1012
Nazwisko i imię
Jabłoński Henryk
Imię ojca
Józef
Imię matki
Konstancja
Rok urodzenia
1907
Miejsce kaźni