Posterunkowy PWŚl.
Franciszek ADAMSKI


Imiona rodziców

Mateusz, Marianna Mróz

Data urodzenia

1 IX 1894

Miejsce urodzenia

Kęczyce

CV wojskowe

W l. 1914.1919 w armii niemieckiej Od 10 VI 1919 do 2 IV 1920 Od 8 VIII 1920 do 11 II 1921 w WP W PWŚl. od 16 V 1924 w Kdzie Rez. w Katowicach Służył w pow. rybnickim na Posterunkach: Gołkowice (od 5 VI do 30 IX 1924), Wodzisław (do 1 VIII 1929), Wilcza Dolna (do 1X1931), Kdzie Rez.w Rybniku (do 2 VII 1936), ponownie na Posterunku Wilcza Dolna. Od 27 XII 1938 do września 1939 na Posterunku w Piotrowicach pow. frysztacki.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/5 (32), 2000

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry