Posterunkowy PP
Bronisław ANTOSZEWSKI


Imiona rodziców

Antoni, Anna

Data urodzenia

21 VI 1911

Miejsce urodzenia

Poznań

CV wojskowe

Do policji przyjęty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. 1 XII 1936 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. kieleckiego i skierowany na Posterunku w Popowie pow. częstochowski. Tam też służył we wrześniu 1939.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/1 (15), 4412

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry