Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r34462687,Albin-Bronislaw.html
19.05.2024, 03:16

3780


Indeks
3780
Nazwisko i imię
Albin Bronisław
Imię ojca
Wojciech
Imię matki
brak danych
Rok urodzenia
1901
Miejsce kaźni