WstępRepresjonujący | Represjonowani

Krajski Stanisław, data urodzenia: - - imię ojca:


do góry