Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r45879393710,Abrysiewicz-Adam.html
18.04.2024, 19:31

3752


Indeks
3752
Nazwisko i imię
Abrysiewicz Adam
Imię ojca
Aleksander
Imię matki
brak danych
Rok urodzenia
1884
Miejsce kaźni