Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r536649454280,Idrjan-Szymon.html
24.05.2024, 15:18

11285


Indeks
11285
Nazwisko i imię
Idrjan Szymon
Imię ojca
Antoni
Imię matki
Józefa
Rok urodzenia
1908
Miejsce kaźni