Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r54906042677,Adamski-Ignacy.html
24.05.2024, 14:46

10049


Indeks
10049
Nazwisko i imię
Adamski Ignacy
Imię ojca
Ignacy
Imię matki
Helena
Rok urodzenia
1886
Miejsce kaźni