Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r5561851614582,Fader-Mieczyslaw.html
24.05.2024, 14:52

4772


Indeks
4772
Nazwisko i imię
Fader Mieczysław
Imię ojca
Aleksander
Imię matki
brak danych
Rok urodzenia
1896
Miejsce kaźni