Starszy posterunkowy PP
Wincenty ADAMSKI


Imiona rodziców

Wincenty, Franciszka Witek

Data urodzenia

27 II 1900

Miejsce urodzenia

Branice

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 Służbę pełnił w policji woj. Stanisławowskiego Od lipca do września 1939 p.o. komendanta Post. Isaków pow. kołomyjski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 051/1 (46), 53/200

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry