Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r7769235121064,Vawrouch-Rudolf.html
19.05.2024, 04:24

3336


Indeks
3336
Nazwisko i imię
Vawrouch Rudolf
Imię ojca
Franciszek
Imię matki
Jadwiga
Rok urodzenia
1888
Miejsce kaźni